Đối với mọt phim, những câu chuyện về các thể loại “sống hai mặt” này không hề mới. Ở phim ảnh Hollywood, có khá nhiều minh họa sống động cho những nhân vật nhưng cốt cách giả tạo ẩn mình dưới nhan sắc đỉnh cao hơn người.